Estilos CSS y email

Interesante post en Sentido Web sobre los estilos CSS que permiten los clientes de correo a la hora de presentar los emails en formato HTML. Nos muestra las propiedades CSS y si se ven el los clientes de correo de escritorio o los clientes web.

Ha sido extraído de una guía en Campaing Monitor

Relacionados:
Become an Email Marketing Expert

Anuncios

Comerciando na Rede

comerciando na rede

Comerciando na rede.

A Dirección Xeral de Comercio, organiza estas xornadas de traballo, que pretenden ser un contacto co sector do comercio retallista, para planificar as accións futuras no campo das novas tecnoloxías.

Todas as Xornadas celebraránse ás 20:30 h, contando coa presencia da Directora Xeral de Comercio, Dona Ana Rúa Souto, acompañada do Delegado/a Provincial da Consellería de Innovación e Industria.

Son catro xornadas en diferentes puntos de Galicia:

7 xullo, A Coruña. No hotel Zenit

8 xullo, Vigo. Na Fundación Caixa Galicia.

9 xullo, Ourense. No Hotel Princess

10 xullo, Lugo. No Gran Hotel Lugo.

Máis información:

902 23 31 31

Comerciando na Rede


Toda las Jornadas se celebrarán a las 20:30 h, contando con la presencia de la Directora Xeral de Comercio, Doña Ana Rúa Souto, acompañada del Delegado/a Provincial de la Consellería de Innovación e Industria.

Son cuatro jornadas en diferentes puntos de Galicia:

7 julio, A Coruña. En el hotel Zenit

8 julio, Vigo. En la Fundación Caixa Galicia.

9 julio, Ourense. En el Hotel Princess

10 julio, Lugo. En el Gran Hotel Lugo.

Más información:

902 23 31 31
Comerciando na Rede

Relacionados
Innovación anima ao comercio retallista galego a facer fronte común na Rede (Código Cero)
Industria creará unha e-tenda para pequenos comercios (A Nosa Terra)